Com fer una “oruguita”

Per aquests dies de festes amb una ouevera i algo per acolorirla… tindrem una oruguita