Com fer una «oruguita»

Per aquests dies de festes amb una ouevera i algo per acolorirla… tindrem una oruguita